Zadeva C-281/14 P: Pritožba, ki jo je Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) vložila 9. junija 2014 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 31. marca 2014 v zadevi T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) proti Evropski komisiji in Izvajalski agenciji za inovacije in omrežja (INEA)