Писмен въпрос E-008286/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) до Комисията. Изпълнение на приоритетен проект № 3