Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo Ispanijai ir Prancūzijai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio