KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1/94 af 30. december 1993 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag