Kennisgeving van de gebieden waarvoor vergunningen voor de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen kunnen worden afgegeven 2020/C 70/02