Obavijest o područjima raspoloživim za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika 2020/C 70/02