Meddelelse om områder, der er tilgængelige for udstedelse af licenser til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter 2020/C 70/02