SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2402/90 af José HAPPART til Kommissionen. Fællesskabets bidrag til demokratiseringsprocessen i Chile