77/303/EØF: Kommissionens Beslutning af 15. april 1977 om gennemførelse af landbrugsstrukturreformen i kongeriget Danmark i henhold til Rådets direktiv 72/159/EØF af 17. april 1972 (Kun den danske udgave er autentisk)