Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 252/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1041]