Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 252/2015 af 30. oktober 2015 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2017/1041]