Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 252/2015 ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2017/1041]