80/1078/EGKS: Beschikking van de Commissie van 3 november 1980 houdende afwijking van Aanbeveling nr. 1-64 van de Hoge Autoriteit betreffende een verhoging van de bescherming van ijzer- en staalprodukten aan de buitengrenzen van de Gemeenschap (honderdvijfde uitzonderingsbeschikking)