Komisijas Regula (ES) 2019/1892 (2019. gada 31. oktobris), ar ko Regulu (ES) Nr. 1230/2012 groza attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām noteiktiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pagarinātām kabīnēm, un aerodinamiskām ierīcēm un aprīkojumu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (Dokuments attiecas uz EEZ)