Komisjoni Määrus (EL) 2019/1892, 31. oktoober 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1230/2012 pikemate kabiinidega varustatud teatavate mootorsõidukite tüübikinnitusnõuete ning mootorsõidukite ja nende haagiste aerodünaamiliste seadmete ja varustuse tüübikinnitusnõuete osas (EMPs kohaldatav tekst)