Kommissionens Forordning (EU) 2019/1892 af 31. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1230/2012 for så vidt angår krav til typegodkendelse for visse motorkøretøjer monteret med forlængede førerhuse og for aerodynamiske anordninger og udstyr til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant tekst)