Verordening (EEG) nr. 3280/81 van de Commissie van 18 november 1981 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd