Rättelse av meddelande om allmänna uttagningsprov – Epso/AD/354/17 – Lettiskspråkiga (LV) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/355/17 – Maltesiskspråkiga (MT) juristlingvister (AD 7) (EUT C 418 A, 7.12.2017)