Rectificatie van de aankondiging van vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/354/17 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Lets (LV) — EPSO/AD/355/17 — Juristen-linguïsten (AD 7) voor het Maltees (MT) (PB C 418 A van 7.12.2017)