Helyesbítés az EPSO/AD/354/17 – Lett (LV) nyelvű jogász-nyelvész (AD 7) és az EPSO/AD/355/17 – Máltai nyelvű (MT) jogász-nyelvész (AD 7) nyílt versenyvizsga-felhíváshoz (HL C 418 A., 2017.12.7.)