Ispravak obavijesti o otvorenim natječajima – EPSO/AD/354/17 – Pravnici lingvisti (AD 7) za latvijski jezik (LV) – EPSO/AD/355/17 – Pravnici lingvisti (AD 7) za malteški jezik (MT) (SL C 418 A, 7.12.2017.)