Berigtigelse af meddelelse om almindelige udvælgelsesprøver EPSO/AD/354/17 — lettisksprogede (LV) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/355/17 — maltesisksprogede (MT) juristlingvister (AD 7) (EUT C 418 A af 7.12.2017)