Oprava oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/354/17 – Právníci-lingvisté (AD 7) lotyšského jazyka (LV) — EPSO/AD/355/17 – Právníci-lingvisté (AD 7) maltského jazyka (MT) (Úř. věst. C 418 A, 7.12.2017)