Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1222 av den 24 augusti 2020 om godkännande av effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon med avseende på NEDC-förhållanden vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (Text av betydelse för EES)