Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1222 van de Commissie van 24 augustus 2020 betreffende de goedkeuring van efficiënte buitenverlichting van voertuigen met behulp van lichtdioden als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van door een verbrandingsmotor aangedreven lichte bedrijfsvoertuigen wat de NEDC-omstandigheden uit hoofde van Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad betreft (Voor de EER relevante tekst)