Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1222 оd 24. kolovoza 2020. o odobrenju učinkovitih vanjskih svjetala vozila sa svjetlećim diodama kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz lakih gospodarskih vozila pogonjenih motorom s unutarnjim izgaranjem u uvjetima NEDC-a u skladu s Uredbom (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)