Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1222 на Комисията от 24 август 2020 година за одобряване на ефективни външни светлини с използване на светодиоди като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки търговски превозни средства, задвижвани с двигател с вътрешно горене, в съответствие с условията по NEDC съгласно Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)