Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/196 tat-3 ta' Frar 2017 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex