Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 427/2014 ( 2014. gada 25. aprīlis ), ar ko izveido procedūru inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanai un sertificēšanai, lai samazinātu CO 2  emisijas no vieglajiem kravas automobiļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 Dokuments attiecas uz EEZ