Mål T-137/19: Tribunalens beslut av den 11 september 2019 – Souruh mot rådet (Skadeståndstalan – Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot Syrien – Frysning av tillgångar – Bristande befogenhet)