Predmet T-137/19: Rješenje Općeg suda od 11. rujna 2019. – Souruh protiv Vijeća („Tužba za naknadu štete – Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja protiv Sirije – Zamrzavanje sredstava – Nenadležnost”)