Sag T-137/19: Rettens kendelse af 11. september 2019 – Souruh mod Rådet (Erstatningssøgsmål – fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Syrien – indefrysning af midler – manglende kompetence)