ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 3060/90 της κ. Mary BANOTTI προς την Επιτροπή. Υποχρεωτική χρήση ζωνών ασφαλείας για παιδιά στα πίσω καθίσματα αυτοκινήτων