Kommissionens forordning (EØF) nr. 3065/90 af 24. oktober 1990 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand