2018 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/2078, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje