Решение (ОВППС) 2018/2078 на Съвета от 21 декември 2018 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна