ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0192/03 υποβολή: Lennart Sacrédeus (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Φυλάκιση ινδού κληρικού στο Κατάρ χωρίς να εγερθεί κατηγορία.