Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/38 z 15. januára 2021, ktorým sa stanovuje spoločný prístup, pokiaľ ide o prvky osvedčení koncového používateľa v súvislosti s vývozom ručných a ľahkých zbraní a ich munície