Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/38, 15. jaanuar 2021, millega kehtestatakse ühine lähenemisviis väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ekspordiga seotud lõppkasutaja sertifikaatide elementide suhtes