Обявление — Обществена консултация — Географски означения от Япония