Mål C-515/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 april 2021 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Eutelsat SA mot Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, tidigare Inmarsat Ventures Ltd (Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Telesektorn – Harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 2 GHz för införande av system som tillhandahåller mobila satellittjänster – Beslut nr 626/2008/EG – Artikel 2.2 a och 2.2 b – Artikel 4.1 c ii) – Artikel 7.1 och 7.2 – Artikel 8.1 och 8.3 – Mobilsatellitsystem – Begreppet ”mobil jordstation” – Begreppet ”kompletterande markkomponenter” – Begreppet ”kvalitet som krävs” – Satellit- och markkomponenternas respektive roll – Skyldighet för den utvalda operatören av mobilsatellitsystem att tillhandahålla tjänsten för en viss procentandel av befolkningen och territoriet – Åsidosättande – Betydelse)