Komission päätös (EU) 2017/1021, annettu 10 päivänä tammikuuta 2017, valtiontuesta SA.44727 2016/C (ex 2016/N), jonka Ranska aikoo toteuttaa Areva-konsernin hyväksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 9029) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$