Resolucija Evropskega parlamenta o pomorskem prevozu na kratkih razdaljah (2004/2161(INI))