Euroopan parlamentin päätöslauselma lähimerenkulusta (2004/2161(INI))