Euroopa Parlamendi resolutsioon merelühisõidu kohta (2004/2161(INI))