Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων (2004/2161(INI))