Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států o umístění sídel orgánů a některých institucí a útvarů Evropských společenství (92/C 341/01)