Lieta C-521/11: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums ( Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Amazon.com International Sales Inc. , Amazon EU Sàrl , Amazon.de GmbH , Amazon.com GmbH , likvidācijas procesā, Amazon Logistik GmbH / Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Tiesību aktu tuvināšana — Intelektuālais īpašums — Autortiesības un blakustiesības — Ekskluzīvas reproducēšanas tiesības — Direktīva 2001/29/EK — 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts — Taisnīga atlīdzība — Vienāda piemērošana ar iespējamām tiesībām uz nodevas par kopēšanu privātai lietošanai, kas paredzēta atlīdzības finansēšanai, atmaksāšanu — Ieņēmumu pārskaitīšana daļēji tiesību subjektiem un daļēji sociālām vai kultūras iestādēm — Nodevas par kopēšanu privātai lietošanai divkārša samaksāšana pārrobežu darījumā)