Cauza C-496/19: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 16 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione tributaria regionale della Campania – Italia) – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno [Trimitere preliminară – Uniunea vamală – Codul vamal comunitar – Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – Controlul mărfurilor – Cerere de revizuire a declarației vamale – Control ulterior]