Kawża C-496/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-16 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione tributaria regionale della Campania – l-Italja) – Antonio Capaldo SpA vs Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Unjoni doganali – Kodiċi Doganali tal-Komunità – Regolament (KEE) Nru 2913/92 – Verifika tal-merkanzija – Talba għal reviżjoni tad-dikjarazzjoni doganali – Verifika a posteriori)